Darčeky z Poľska pod stromček na Ukrajinu

Z centra Diakonie a Evanjelizácie a misie Evanjelickej augsburskej cirkvi v PR- Dziegielowie odišlo nákladné auto – tirák, ktoré viezlo darčeky na Ukrajinu pod vianočné stromčeky. Auto obsahovalo 333 kartónov s 4572 darčekami s hmotnosťou 7840 kg. Darčeky sú podelené do vekových skupín 2-5 rokov a 12-15 rokov. Dostanú ich deti 50 lokalít v cirkevných zboroch, školách, detských domovoch, nemocniciach a pod. V tomto roku akciu organizovali aj spôsobom "virtuálneho balíčka". Darcovia na konto posielali istý obnos peňazí .Takto organizátori pripravili 200 balíčkov pre dorastencov vo veku 12-15 rokov. Na charitatívnej akcii sa podieľalo 100 miest a 60 lokálnych koordinátorov a taký istý počet dobrovoľníkov.

(www.luteranie.pl)

Komentovať