Štatistika vstupov a výstupov vo Švédskej cirkvi

Prinášame štatistiku Švédskej cirkvi o počte členov,ktorí cirkev opustili -vystúpili z nej a naopak -vstúpili do nej. Pre porovnanie sú tu ostatné roky:

Počet vstupov: r. 2005 – 6099, r.2006 – 5479, r.2007- 5920, r. 2008 – 6005, r.2009 – 6536, r.2010 – 5902.

Počet výstupov: r.2005- 68823, r.2006-57351, r.2007- 56174, r.2008- 50360, r.2009- 73396, r.2010-58008.

Ako vidno, najvyšší počet výstupov bol vlani v r. 2009, kedy sa v cirkvi debatovalo a prijali zákony o sobášoch homosexuálnych párov.

(www.dagen.se)

Komentovať