Pôst ukazuje na Ježiša

Pôst ukazuje na Ježiša

Závažnou chybou v našich životoch, nás ľudí je, že podstatné veci prijímame povrchne a do povrchných vecí sa zahĺbime tak, že naše premýšľanie samo o sebe sa stáva plytkým. Takýmto obdobím je obdobie pôstu, ktoré nás volá intenzívnejšie premýšľať. Len my sme mu pripísali iný charakter a jeho pravú podstatu sme odklonili bokom. Skôr sme si z tohto obdobia urobili 40-dňové dodržiavanie zdravého jedálnička. To je pôst svetský. Tak priblížme našim ušiam to, čo hovorí Božie slovo, čo je skutočný pôst prinášajúci zmysel. U prorokov nachádzame napísané: Oblečte sa do vrecoviny a sypte si popol na svoju hlavu, u evanjelistu Matúša zas slová: Keď sa postíte, nebuďte ako pokrytci zachmúrení. Tí zanedbávajú svoj výzor, aby bolo ľuďom zjavné, že sa postia. Akí sme my? Aký dôvod má vlastne pôst a čo nám chce priniesť? Vrecovinu a popol – materiál, ktorý ukazuje na výsledok ľudského pozemského života . Boh nám predsa nezjavuje len túto skutočnosť – On ponúka aj druhú stránku veci, ktorá má priniesť nádej a nie v nás zabiť vieru. Sme síce len prach a popol, ale to neznamená, že nemáme v sebe život – On nás naplnil svojim dychom, z prachu biedy zeme dvíha nás k životu. Pôst nás vedie rozmýšľať- kto sme, odkiaľ prichádzame, kam smerujeme a na kom sme zavislí. Formálne akty sú síce prospešné, ale nie sú trvalé – ak sa náš duch nenavráti k Duchu, ktorý oživuje. Pôst sa nemá stať povinnosťou, ale má byť výsadou, cťou. Pôst duchovný, je pôst, ktorý neprináša umáranie, ale život. Ak by sme mali byť závislí len na tom, čoho sa zriekame, to nepotrebujeme nazývať pôst, nazvime ho odvykaním. Pôst má hlbší význam, lebo ukazuje na Pána Ježiša Krista. On sám nás volá do živého spoločenstva s Bohom. A v skúškach hovorí: nedajte sa zmýliť tým, že budete myslieť na veci ľudské a nie na Božie. Nech by sme získali aj celý svet a nemáme vieru, nádej a lásku, nič nie sme. Len prázdne nádoby. Pôst je oslobodzujúci čas a život v Kristovi. Život v Tom, ktorý neodoprel dobrodenia nikomu, kto to potreboval. Je to život, ktorý privádza svojich blížnych prestať robiť zlo tým druhým, ako ich prestať nenávidieť, ako sa nepovyšovať, ako nezabíjať moju sestru a brata vo viere. Pôst je o tom ako odkrojiť z chleba nenávisti a meniť ho na lásku. Pôst je cesta za príkladom Ježišovým. Lebo mnohí kričia: „Pokoj“ a sami ho vedome obracajú na nenávisť! Aký je to pôst, aká je to cirkev, zbor, aká láska? Čerpajme zodpovednosť z moci Ježiša Krista a pochopme, že pôst je sloboda premýšľania skrze zrkadlo Božieho zákona, ktorý nedokážeme plniť, ale evanjelium Ježiša Krista nás uisťuje – vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila.

Pokoj Vám!!

Komentovať