Vianočné posolstvo 2010 prezidenta SLZ

Nádej sa nachádza aj uprostred samotnej tmy

Ženeva 3. dec. 2010 (LWI). Vo svojom vianočnom posolstve 2010 pripomína prezident Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) biskup Munib A. Younan kresťanom a kresťankám po celom svete to, že Kristus prichádza, aby jeho svetlo a jeho nádej priniesol všetkým tým, ktorí sú obklopení tmou.

Younanove reflexie sa zakladajú na 2. liste Kor.4,6 .Pripomína aj osud 33 baníkov v Čile,ktorí v lete tohto roku boli vyše dva mesiace  obklopení tonami horniny, až kým ich neoslobodili.

Ich nádej prichádzala zhora, píše prezident SLZ, kým oni čakali v tme. Určite ich ťažila veľká neistota, ale oni sa nevzdávali.

"Takže teraz sa v Betleheme v našom svete tmy, narodil Kristus, svetlo sveta a nádej všetkých národov," píše Younan, biskup Evanjelickej luteránskej cirkvi v Jordánsku a vo Svätej zemi. Vo vianočnom posolstve upozorňuje tiež na vianočnú pohľadnicu SLZ .Obrázok na pohľadnici pochádza od salvadorskej umeleckej rodiny a zobrazuje, ako svetelné lúče svietia na Máriu a Ježiška.

"Nech ste ktokoľvek, nech už ste kdekoľvek na tomto svete, keď ste obklopení temnotou -tmou domáceho násilia, tmou, hladom a chudobou, tmou choroby,  temnotou nespravodlivosti a útlaku,tmou frustrácie a márnosti, tmou samoty a odcudzenia, posolstvom Vianoc je , že svetlo svieti v tme v našich srdciach a prináša nám skutočný pokoj."

Biskup Munib A. Younan, prezident Svetového luteránskeho zväzu

biskup Evanjelickej luteránskej cirkvi v Jordánsku a vo Svätej zemi.

(www.lutheranworld.org)

 

Komentovať