Janis Vanags ostáva v úrade arcibiskupa LELC

Janis Vanags, arcibiskup Lotyšskej evanjelicko – luteránskej cirkvi, ostáva viesť túto cirkev naďalej. Ako sme už písali, Vanags na synode v piatok 3. dec. t.r. zveril svoj osud do rúk synodálom. Až 74% mu dalo svoju dôveru. V číslach je to 251 hlasov. Proti nemu hlasovalo 88 osôb. Posledná skupina ho kritizovala, že  spôsobil finančné problémy v cirkvi a tiež za nadmerné zbližovanie sa s rím. kat. cirkvou. Tiež ho kritizovali za nadmernú centralizáciu moci. Podľa ústavy LELC je úrad arcibiskupa doživotný. Vanags sa po hlasovaní poďakoval tým, ktorí mu dôverujú , ale i ostatným , ktorí ho kritizovali. Povedal, že táto kritika bola pre neho poučná a vzdelávajúca. "Teraz, keď mám takúto dôveru, chcem viesť lodičku cirkvi ďalej a doviesť ju do cieľa k brehu." 52 ročný arcibiskup vedie duchovne túto do 250 tisíc duší počítajúcu cirkev v Lotyšsku od roku 1993. Sleduje konzervatívny teologický smer. Hneď po nástupe do úradu zrušil ordináciu žien ako nebiblickú a nie v súlade s luteránskymi vyznávačskými knihami. Za to ho prudko kritizovali liberálne nemecké a škandinávske cirkevné kruhy. Potrestali túto cirkev aj tým,že im skrátili finančné podpory. Cirkev sa preto spriatelila s konzervatívnou Nezávislou  evanjelicko-luteránskou cirkvou v Nemecku  (SELK) a s konzervatívnou Luteránskou cirkvou Misurskej synody (LC MS).

25. synoda LELC v piatok a sobotu 3. a 4. dec. 2010 rokovala o správach za minulé obdobie, prerokovala a schválila rozpočet cirkvi pre roky 2011-2013, riešila a prijala uznesenie k finančnej situácii v cirkvi a cirkevných zborov, inovovala liturgický kalendár, zaoberala sa prípravou nového spevníka duchovných piesní a prijala rad ďalších právnych úprav. Synoda sa schádza raz za tri roky.

(www.idea.de; www.lelb.lv )

Komentovať