Vianočná modlitba

Vianočná modlitba

Modlitba naša k Tebe vznáša sa,
ó Bože, hodný nekonečnej chvály.
Za všetko, čo nám Tvoj Syn prináša,
za všetko, čo sme z Tvojej lásky vzali.

Čuj, Otče, každý vďaky plný hlas,
za milosť, čo sa v jasliach k ľudstvu skláňa,
čo chce nám pomôcť niesť kríž, každú tiaž,
do temnej noci priniesť úsvit rána.

Nuž, vďaka za Dar, daný ku pomoci,
v Dieťati – Kristu všetkým daný.
Len pomôž, Bože, nech nás zloba nezaskočí,
a spásu nevyrve nám z našich dlaní.

Pomôž nám prijať v Kristu zmierenie
A niesť ho svetu – Volať – Sláva Bohu!
Na Tvoju cestu nech sa nohy pohnú,
nech zmierenie už všade panuje.

Naďalej, Bože, len do Tvojej moci
Sa porúčame, riaď nás mocne sám.
Ty každodenne buď nám nápomocný.
Srdcia zmeň na chrám, kde je Kristus Pán.

 

Tomáš Gáll zo zbierky Verše (a iné)

 

Komentovať