Otvorme srdcia – Zlatica Oravcová

Otvorme srdcia – Zlatica Oravcová

Pred bránou do Betlehema
pokorná stojí žena –
Mária krásou odiata,
noc skveje sa sťa zo zlata!

Pred bránou do maštaľky
sa rozprestreli diaľky,
Mária Panna vojde dnu,
Boh zakryl priepasť bezodnú!

Pred bránou do Edenu
zas vidno čakať ženu.
Tmu čiernu Svetlo rozkrája,
ľudstvo má prístup do raja!

Pred bránou nášho srdca
Pán slávy peklo rúca
a klope srdca na dvere
prísľubom Veľkej Večere!

Večerať s Ním je spása,
v Ňom nebo otvára sa –
z výsosti nebies prišiel Pán!
Otvorme srdcia dokorán!

Komentovať