Portál Evanjelik.sk ĎAKUJE za Vašu finančnú podporu!

Vážení návštevníci, prosíme o Vás finančný príspevok na prevádzku tohoto portálu. Príspevky dobrodincov sú pre nás jediným zdrojom príjmov, okrem skromného príjmu z google reklamy, ktorý však nestačí na vykrytie prevádzkových nákladov. Do konca novembra potrebujeme ešte 320 eur na zaplatenie webhosting-u pre nasledujúcich 12 mesiacov:

Bankové spojenie:

 • Občianske zdruzenie Alberta Schweitzera Sobotište 305 906 05

  Číslo účtu: 2928867102 Tatra banka a.s. kód banky 1100

Veríme, že nás dokážete podporiť, v rámci svojich možností a pomôžete tak daľšiemu fungovaniu portálu aj od Decembra 2010. Sme vďační za každý dar.

Mená našich darcov a dobrodincov nájdete nižšie (ak si to neželáte, prosíme uviesť v správe pre prijímateľa).

Ku dnešnému dňu sme od našich dobrodincov dostali 330,50 eur. Vďaka Vašim láskavým darom môžeme zabezpečiť chod portálu na ďalší rok.

Pán Boh zaplať.

tím evanjelik.sk

2 Komentáre k “Portál Evanjelik.sk ĎAKUJE za Vašu finančnú podporu!

 1. adminko

  Na túto výzvu nám zatiaľ prispeli:

  18.11.2010 Daniel Beňuch 10 eur

  22.11.2010 Bohuznáma darkyňa 10,00 eur
  22.11.2010 Ing. Ján Juráš 20,00 eur

  24.11.2010 Bohuznámy darca 50,00 eur
  24.11.2010 Ľubomír Batka 10,00 eur

  25.11.2010 Igor Iliaš 10,00 eur
  25.11.2010 Mgr. Martin Šefranko 12,50 eur

  29.11.2010 Robert Kirch 15,00 eur
  29.11.2010 Ing. Ondrej Alexaj 35,00 eur
  29.11.2010 Ing. Ľubomír Bechý 15,00 eur

  01.12.2010 Bohuznámy Cirkevný zbor ECAV 100,00 eur

  02.12.2010 Jana Batková 50 eur

  06.12.2010 Anton Maslo 16.50 eur

  06.12.2010 Bohuznámy darca 30 eur

  Srdečná vďaka a nech Vám Pán Boh bohato vynahradí Vaše dary.

Komentovať