Kde je ohrozený život kresťana?

Zmena náboženského vyznania z moslima na kresťana je často životu nebezpečná. Islamský náboženský zákon "šaria" hrozí "odpadnutie" od islamu smrťou. Hoci je tento zákon zakotvený v menšine islamských krajinách a neuplatňuje sa dôsledne, predsa takýmto kresťanom z islamu hrozí prenasledovanie.Ich vlastní príbuzní ho zavrhnú. Pomocná organizácia Barnabas Fund (Anglicko) zostavila zoznam krajín,kde konvertitom na kresťanstvo hrozí najväčšie nebezpečenstvo. Na čele je Somálsko, nasleduje Afganistan, Saudská Arábia, Irán a Jemen. Index uvádza aj právnu situáciu a počet prípadov napadnutých kresťanov.Vo väčšine týchto krajín vyznávajú preto konvertiti svoju vieru iba tajne a v skrytosti.

(www.idea.de)

Komentovať