Kedy si pripomínajú Pamiatku reformácie vo Švédsku?

31. október si vo väčšine nielen luteránskych, ale aj iných protestantských cirkví na celom svete pripomínajú ako Pamiatku reformácie, kedy M. Luther pribil 95 výpovedí proti predaju odpustkov na dvere zámockého chrámu vo Wittenbergu. No nie všetky luteránske cirkvi si Reformáciu pripomínajú v tento deň. Výnimku tvorí napr. Švédska cirkev. Najväčšia lut. cirkev vo svete  mala do r. 1983  Deň reformácie v jednu nedeľu v máji. Evangelienboken z 2003 uvádza nedeľu Sexagesimae ako Deň reformácie (Reformationdagen).

Komentovať