Odovzdali prvý raz ceny L. Stöckela

31. októbra t.r. počas slávnostných služieb Božích v ev. kostole v Bardejove k Pamiatke reformácie a 500. výročia narodenia a 450. výročia smrti učiteľa Uhorska ,rektora bardejovskej školy ,žiaka a priateľa nemeckých reformátorov M.Luthera a F. Melanchtona,významného podporovateľa reformácie na Slovensku –  L. Stöckela odovzdalo predsedníctvo ECAV na Slovensku prvé ceny pomenované po tomto významnom mužovi ECAV trom významným teológom našej cirkvi za ich doterajšiu vedeckú, teologickú a literárnu prácu : prof. Jurajovi Bándymu, doc. Jánovi Grešovi a doc. A. Hajdukovi. Srdečne blahoželáme.   

 

Komentovať