Slobodná voľba cirkevného zboru vo ŠC nebola schválená

Na generálnej synode Švédskej cirkvi sa včera debatovalo o návrhu liberálnych kruhov, aby si Švédi mohli slobodne voliť cirkevný zbor a neboli viazaní doterajším zákonom, ktorý prikazuje byť členom v tom cirkevnom zbore, kde je občan registrovaný, t.j. má trvalé bydlisko. Táto otázka sa vo ŠC pretriasa už od r. 1990. Po včerajšom hlasovaní všetko ostáva po starom. Proti bolo 130 synodálov, 116 bolo za a dvaja sa zdržali hlasovania.

/www.dagen.se)

Komentovať