Nový biskup pre arcidiecézu Turku,Fínsko

Vo štvrtok 28. októbra t.r. v arcidiecéze Turku sa konali voľby nového biskupa. V zbore voličov bolo 870 farárov, lektorov a laikov z arcidiecézy Turku. Hneď v prvom kole získal víťazstvo 431 hlasmi diecézny dekan Kaarlo Kalliala (nar. 1952). Odovzdaných bolo spolu 779 hlasov, čo je účasť 88,93%. Pre dvoch protikandidátov – farárku Aino Vesti hlasovalo 219 voličov a pre farára Martti Hirvonen 111 voličov. Kaliala nastúpi do služby biskupa 1.01.2011. Jeho inštalácia bude v katedrále v Turku na sviatok Zjavenia Pána 6. januára 2011. Štúdium teológie ukončil r. 1977, kedy bol aj ordinovaný. Skúšky na licenciát teológie zložil r. 1982. R. 1980 sa stal farárom na Fínskej ambasáde v Haagu a farárom pre námorníkov v Rotterdame. V r. 1989-98 bol šéfom pre diakonickú prácu v arcidiecéze. R. 1998 sa stal generálnym tajomníkom v arcidiecéze, teraz premenovanej na diecézny dekan. Kalliala je ženatý s farárkou Eija Kalliala. Majú dvoch dospelých synov.

(www.evl.fi)

Komentovať