ELCA pomáha postihnutým ľuďom v Indonézii

Evanjelicko – luteránska cirkev Ameriky (ELCA) sa rozhodla pomôcť finančne ľuďom postihnutým zemetrasením a následnými záplavami cunami v sume 46.280 USD. Finančná pomoc sa bude distribuovať cez Nommensen (Lutheran) University Center. Živel spôsobil smrť 340 osobám a stovky ďalších sú stále nezvestní. Poškodené sú domy, polia a majetok. ELCA spolupracuje s 12 luteránskymi cirkvami v Indonézii, SLZ, Luteránskou svetovou pomocou a Austrálskou luteránskou svetovou službou.

/www.elca.org)

Komentovať