Vítame Ich kráľovské výsosti na návšteve v Slovenskej republike

V dňoch 26. až 28. októbra t.r. navštívi JV nórsky kráľ  Harald V. a JV nórska kráľovná Sonja na pozvanie prezidenta SR I. Gašparoviča našu vlasť. Okrem Bratislavy navštívia aj Modru a Banskú Štiavnicu.Pri tejto príležitosti našim čitateľom predstavíme niekoľko ďalších faktov a informácii o kráľovskej rodine, Nórsku a ev. lut. cirkvách.

Obaja kráľovskí manželia sa narodili v r. 1937. Haakon je ich druhé dieťa. Podľa zákona platného do r. 1990 nastúpi na trón, lebo dovtedy platilo pravidlo prednosti  podľa meča. Je teda korunným princom. Za manželku si vzal kontroverznú občiansku slobodnú matku dnes 13 ročného syna Magnusa Mette-Marit. Sobášom získala titul korunná princezná. V spoločnom manželstve sa im narodili dve deti: princezná Ingrid Alexandra v r. 2004 a syn – princ Sverre Magnus v r. 2005. Korunný princ má staršiu sestru -princeznú Märtha Louise. Tá sa vydala za spisovateľa Ari Behn. R. 2003 sa im narodila dcéra Maud Angelica Behn.Ďalšie  veľmi podrobné informácie o nich nájdete na www.norwegen.no v nemeckej alebo anglickej reči.

Fakty o Nórsku: plocha: 384 tis. km2; 4 mil. 858 tisíc 199 obyvateľov (2009); prisťahovalcov je do 500 tisíc. Temer 85% obyvateľstvo tvoria Nóri, 45 tisíc Laponci a 12 tisíc Fíni. Sú to všetko pôvodni obyvatelia Nórska. Náboženská príslušnosť: luteráni – 85%, iní protestanti – 3.5%, moslimovia – 1.6%, katolíci – 1.0%, budhisti – 0.2%, údaje k 1.01. 2006; židia – 2000 /2007), bez vyznania – 8.5%.

Najväčšia kresťanská cirkev je Nórska cirkev (luteránska)(Den norske kirke).  Je to štátna cirkev a formálnou hlavou je kráľ. Delí sa na 11 diecéz. Štatistika  za rok 2009: počet členov- 3,848.841;prístupov:1788;výstupov:10792;krstov:41920;konfirmovaných:41885;cirk. sobášov:10009;cirk. pohreby: 38290. (podľa www.ssb.no)

Čo do počtu druhou ev. lut. cirkvou v Nórsku je Den Evangelisk Lutherske Frikirke – Evanjelicko -luteránska slobodná cirkev. Má 80 zborov a asi 22 tisíc členov. Dôraz kladie na osobný život vo viere, misiu a evanjelizáciu. t.č. má v zahraničí 30 misionárov. Vydržiava Vysokú ľudovú školu tejto cirkvi v Stavangeri a Študijné centrum tejto cirkvi v Oslo. 

Treťou je Det Evangelisk – Lutherske Kirkesamfunn – Evanjelicko-luteránske cirkevné spoločenstvo, pietisticky a prebudenecky zamerané má 14 zborov na východe a západe krajiny a 3400 členov.

Najmenšou je Den Lutherske Bekjennelseskirke – Luteránska konfesijná cirkev v Nórsku, silne konzervatívna, sesterská Luteránskej Wisconsin Synody v USA. V Nórsku má iba dva cirkevné zbory: Avaldsnes a Stavanger.

Komentáre k “Vítame Ich kráľovské výsosti na návšteve v Slovenskej republike

  1. miro_ilias

    prístupov:1788;výstupov:10792;krstov:41920;konfirmovaných:41885;cirk. sobášov:10009

    …konštatujem vysoký počet výstupov; a mám dojem, že vysoké čísla krstov batoliat a rodičmi určených konfirmácii svojich potomkov nestačia na klesajúci trend v štátnej nórskej cirkvi, ktorému zrejme nezabránia ani štátne dotácie

Komentovať