Vianočný spev pre život s donskými kozákmi

Vianočný spev pre život
Koncert pre Nadáciu Výskum rakoviny

Veľký evanjelický kostol, Panenská ulica
4. adventná nedeľa 19. 12. 2010, 16.30 h

Veľký zbor donských kozákov, dirigent Ivan Šallijev 

Hostia: Andrea Čajová – soprán
Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, dirigent Adrian Kokoš

Program: Svjatyj Bože – Slávnosť hlasov – Večerný zvon – Vianočná koleda

Vstupné:

od 19.10. do 19. 11. cena 10 EUR / 7 EUR – seniori nad 65 rokov, deti do 12 rokov, ZŤP
od 20. 11. do 18. 12. cena 12 EUR / 9 EUR
na mieste 15 EUR / 10 EUR

Predaj vstupeniek od 19. 10. 2010

www.ticketportal.sk
Kníhkupectvo Reformata, Palisády 48, tel.: 02/5443 3740, knihkupectvo@reformatasro.sk
(Po – Pi 9.30 – 12.00, 13.00 – 17.30)
Kníhkupectvo Jonatan, Legionárska 2, tel.: 02/5556 3040, jonatan@vbh.sk
(Po
– Pi: 9.00 – 18.00,  So: 8.30 – 12.30)
Agentúra Kováčová, tel.: 02/5249 1378

Hromadné objednávky:
Platia ceny vstupeniek podľa termínu objednávky so zľavami:
15 – 30 vstupeniek 10%, 31 a viac 15%

Objednávky:
Ars ante portas, P. O. Box 57, 820 04 Bratislava 24, 02/59327 716, 0905 716 851, jan@juras.sk, www.juras.sk

 

Komentovať