Pred 100 rokmi

Pred 100 rokmi vyšiel “Evanjelický posol zpod Tatier” ročník IV, číslo 2, január 1916:

Z obsahu:
V novom roku
K novému roku
Papršleky svetla-do tmy sveta
Z poslovenčených piesní Leštinského
“Sriaď dom svoj!” (Izaiáš 38,1)
Obeť pôverčivosti
Paberky s bojišťa
Zo života zbožných žien
Skrytý nepriateľ
Katechizmus v obrázkoch
Ukrytý poklad
VIERA, LÁSKA, NÁDEJA
Ako v obci P. zahanbili baptistických mudrlantov
Čo píšu naši vojaci?
Pravá cesta spasenia
Pri zakálačke
Zprávy

Pri zakálačke.

Pri zakálačkách myslíme obyčajne na dobrý obar, na večeru, na hrubú slaninu, na klobásy, atď. Ale niekedy sa i tu môže prihodiť veľmi poučná vec.-Tak i v nasledujúcom prípade.
Evanjelik zakálal u katolíka.- Keď sa obar začal už variť, i pľúca vložili do hrnca. Ale tie sa vždy hore a hore dvíhaly; len hodná varecha ich mohla zadržať dnu, vo vode.
“Viete ku čomu sú podobné pľúca?” nadhodí zrazu katolík.
Evanjelik zvedave pozrel naňho.
“Sú ony, ako vaša evanjelická viera”- pokračuje katolík “dosť ju utískali, prenasledovali, dolu tlačili, ale ona sa vždy zodvihla, vyšvihla a k novému životu sa vzmohla.”
“Vskutku znamenité”, prisvedčil evanjelik, ďalej pokračujúc vo svojej práci, “Máte úplnú pravdu”.
A my pridáme; celkom znamenitá poznámka. Na krýdlach viery nikdy sme sa tak vysoko nepozdvihli, ako v trudných dobách prenasledovania cikrve evanjelickej. Živým a výmluvným svedkom toho je náš milý Tranoscius, ktorého piesne v súžení sa srodily a preto i dnes, v dnešných hrôzach, sú našimi najvernejšími tešiteľmi.

(odpísané autenticky v jazyku tej doby)

http://mi.memoria.sk/index.html#v=zoom&i=12300&p=

Pokoj Vám!!

Komentovať