Inštalácia biskupa v Cieszyne

Na sviatok Zjavenia Pána sa v najväčšom murovanom ev. kostole v Poľsku, v Ježišovom chráme v Cieszyne, konala vysviacka a inštalácia nového biskupa tejto diecézy, 52 ročného teológa A. Korczaga. Obrad viedol biskup Evanjelicko -Augsburskej cirkvi v Poľsku J. Samiec. Asistovali mu biskup M. Buenker z Viedne a biskup J. Waclawek z Českého Tešína. Na slávnosti boli prítomní duchovní z Poľska i zahraničia, zástupcovia škôl, kultúry, politiky a štátnych úradov, ako aj predstavitelia kresťanských cirkví z Poľska. Súčasťou bola spoveď a Večera Pánova. Pred aktom vysviacky sa zástupcovia diecézy poďakovali za takmer 24 ročnú službu vo funkcii biskupa doterajšiemu biskupovi P. Anweilerovi a jeho manželke. Nový biskup si vzal za riadiace slová starozákonnú modlitbu Abraháma: Nezabúdaj Hospodine na svojho služobníka svojou milosťou. V kázni pripomenul evanjeliové prikázanie lásky a starostlivosti o nezamestnaných, bezdomovcov, chorých, biednych, starých a všetkých, ktorí sú v spore s Pánom Bohom. Či biskup alebo aj celá cirkev majú pamätať, že sú odkázaní na Božie požehnanie a pomoc. Slávnosť ozdobili spevom viaceré spevokoly a dychový orchester diecézy. Na záver inštalovaného biskupa pozdravili: rektor CHAT , rím. kat. biskup a poslanec v EU parlamente J. Buzek.

(Podľa priameho prenosu bohoslužieb cez internet)

Komentovať