Emil Boleslav Lukáč: Zmysel inkarnácie

Ty vtelil si sa v človeka,
by naša vina odveká
bola nám odpustená.
Jak tesár nízky, chudobný
bol si nám telom podobný,
len hriech Ťa v moci nemá.
A za nás si mrel na kríži,
v človeku: Boh sám Najvyšší,
Výkupu svätá Cena.

Komentovať