Rádio Devín: Vianoce so Zuzanou Tkáčikovou

Aký význam majú pre nás Vianoce? Ktoré zvyky si zachovávame v našej kultúre, ktoré pochádzajú z našej pôvodnej rodiny a aké sme si vytvorili sami? Podliehame zhonu, či skôr spirituálnemu hĺbaniu? Počúvajte Vianoce so Zuzanou Tkáčikovou a jej hosťami: s dekanom Evanjelickej bohosloveckej fakulty – Ľubomírom Batkom, s jazzmanom Nikolajom Nikitinom a spisovateľom a režisérom Lacom Keratom.
V rádiu Devín, na Štedrý večer, 24. decembra o 16:00

 

Komentovať