LC MS sa chce odpútať od ELCA

Ako prívrženci biblicky vernej teológie chce sa Luteránska cirkev Misurskej synody v USA odpútať od liberálnych tendencií Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ameriky. Na generálnej synode LCMS v Houstone v čase od 10. do 17. júla t.r. kritizovali tiež postoj ELCA k praktikujúcej homosexualite. Táto cirkev totiž vlani schválila uznesenie, že takí partneri, ktorí žijú v trvalých homosexuálnych a lesbických pároch, môžu byť pripustení do služby duchovných. V LCMS to vyvolalo znepokojenie, lebo verejnosť v USA môže chápať, že sa to týka všetkých luteránov. 1200 delegátov s voličským hlasom prijali dokumenty, kde kritizujú ELCA závery o homosexualite. Je to v rozpore s Písmom a praktizovanú homosexualitu treba  považovať za hriech.Druhá rezolúcia sa týka dôsledkov na spoluprácu LCMS a ELCA. Spolupráca v sociálnej a diakonickej oblati je tým ohrozená. ELCA má 4,6 mil. členov a LCMS má 2,4 milióna členov.

(www.idea.de)

Komentáre k “LC MS sa chce odpútať od ELCA

Komentovať