11. VZ SLZ v Štuttgarte sa začalo

V nemeckom Štuttgarte sa 20. júla t.r. začalo 11. Valné zhromaždenie Svetového luteránskeho zväzu. Potrvá do 27. júla. Hlavnou témou je "Chlieb náš každodenný daj nám dnes!". Na zasadnutí je prítomných 418 delegátov zo 145 členských cirkví v 79 krajinách, z toho 50% žien a 20% mladých. Celkovo je prítomných okolo 1000 osôb, okrem delegátov sú tam hostia, poradcovia,pracovníci a záujemci.  ECAV na Slovensku zastupujú štyria delegáti. Záznam z otváracích služieb Božích v Stiftskirche odvysiela v nedeľu 25. júla Dvojka o 8.50 hodine. Podrobné informácie o VZ i správy z každého dňa ,dokonca i živé vysielanie, môžte sledovať v angličtine, nemčine, španielčine alebo francúzštine na

(www.lwf-assembly.org)

Komentovať