Skúška pevnosti v anglikánskej cirkvi kvôli ordináciam žien za biskupky

Generálna synoda anglikánskej cirkvi v Yorku (Severné Anglicko) 11. júla t.r. schválila uznesenie, ktorým sa uvoľňuje cesta pre ženy byť biskupkami , ale až od roku 2014. Dovtedy uznesenie ešte musia schváliť vo všetkých 44 diecézach. Roku 2012 sa má ratifikovať cirkevný zákon.Na schválenie je potrebný dvojtretinový počet hlasov všetkých troch komôr generálnej synody (biskupov, duchovných a laikov). Očakáva sa, že konzervatívni duchovní i celé cirkevné zbory ako odporcovia ordinácie žien, najmä evanjelikálne orientovaní a z tzv. spoločenstva anglikánsko-katolíckeho vystúpia z cirkvi. Katolícka cirkev už prijala Apoštolskú konštitúciu, kde sa hovorí, že takíto anglikáni môžu v rámci katolíckej cirkvi mať svoje diecézy. Očakáva sa, že asi 200 duchovných opustí cirkev s počtom 25 miliónov veriacich. Celé anglikánske spoločenstvo vo svete má asi 70 miliónov členov.

(www.idea.de)

Komentovať