Vo Fínsku vyšiel nový švédsky spevník pre nevidomých

Vo Fínsku vyšiel nový švédsky spevník pre nevidomých

V týchto dňoch vydala Evanjelicko-luteránska cirkev vo Fínsku pre svojich nevidomých veriacich cirkevný spevník vo švédskom jazyku. V rokoch 2012-13 vyšiel takýto spevník vo fínčine. Tým je tento druh spevníka skompletizovaný. Nový spevník okrem piesní obsahuje aj obľúbené žalmy, poriadok služieb Božích, krstu detí, sobáša a pohrebu. Nechýbajú ani modlitby. Spevník v braillovom písme vyšiel v Ústrednom zväze postihnutých s pomocou synody. Vo Fínsku stojí 70 eur, plus poštovné.

(www.evl.fi)

Komentovať