Ekumenická pomocná organizácia z Maďarska pomáha na Zakarpatsku

Ako je to už tradíciou niekoľko rokov, Ekumenická pomocná organizácia z Maďarska cez svoje vysunuté pracovisko v meste Berehovo na Zakarpatskej Ukrajine pomáha teraz pred zimou starým, nevládnym, osamelým ľuďom ako aj rodinám s viacerými deťmi zásobiť sa palivom. 100 rodín získa bezplatne 5 metrákov biobrikiet, čo im pomôže pri vykurovaní niekoľko týždňov. Celková finančná pomoc je vyčíslená sumou 1,5 mil. forintov, čo je na jednu rodinu 15.000  forintov (1 euro je 311 ft).

(www.evangelikus.hu)

Komentovať