Vo Viedni otvorili evanjelické reálne gymnázium

21. októbra t.r. slávnostne otvorili Evanjelické reálne gymnázium vo Viedni. Budova sa nachádza v 22. okrese. Škola je síce v prevádzke už od roku 2010, ale až teraz bola kompletne dobudovaná. Od nového školského roku má až 600 žiakov v 25 ročníkoch. Školu spravuje Evanjelická diakonia. Je zameraná na prijímanie žiakov s postihnutím a bez postihnutia. Program je zameraný nielen na teóriu, ale aj na praktické cvičenia. Riaditeľ Evanjelickej diakonie Michael Chalupka na slávnosti o.i. povedal: ” Na tejto škole ide o učenie hlavou, srdcom i rukami”.

(www.evang.at)

Komentovať