Sympózium pre pastorov WELS a ELS v USA

V dňoch 21. a 22. septembra t.r. sa na Wisconsinskom luteránskom seminári v Mequon , Wis. konalo sympózium pre pastorov Wisconsin Evangelical Lutheran Synod (WELS) a Evangelical Lutheran Synod (ELS). Témou sympózia bolo : “Pastor ako učiteľ”. V troch prednáškach sa duchovní vzdelávali v oblasti pedagogiky, biblistiky a metodiky. Pastori často vyučujú. Príkladom vyučovania je Ježiš Kristus. On učil ľudí cestu životom. Aj pastori majú nielen učiť, ale privádzať ľudí k osobnej viere. Využívať na to majú súčasné prostriedky a jazyk.

(www.wels.net)

Komentovať