Konferencia ILC v Argentíne

Vo  štvrtok 24. septembra 2015 sa v hlavnom meste Argentíny Buenos Aires začala 25. konferencia Medzinárodnej luteránskej rady (ILC). Je to združenie konfesionálnych luteránskych cirkví, ktoré hlásajú evanjelium Ježiša Krista na základe bezpodmienečného záväzku ako inšpirované a neomylné Božie Slovo a na základe luteránskeho vyznania obsiahnutého v Knihe Svornosti ako pravdivý a verný výklad Božieho Slova. Členské cirkvi ILC a jej priatelia sa schádzajú každé tri roky, aby vykonali voľby, diskutovali o výzvach a príležitostiach, ktorým čelí cirkev. Témou konferencie je “Prinášať reformáciu do sveta.” Na úvod sa konali služby Božie a kázňou predsedu ILC, biskupa SELK z Nemecka H.J . Voigta na text o milosrdnom samaritánovi. V úvodnej prednáške k téme hovoril Rev. Alexej Strelcov, rektor luteránskeho seminára Sibírskej evanjelicko-luteránskej cirkvi v Rusku. Delegáti konferencie v priebehu zasadaní preskúmajú žiadosti 5 cirkví o členstvo v ILC. Sú to cirkvi z Nórska a Ruska, Južného Sudánu a Libérie a z Nikaraguy. Konferencia sa skončí v nedeľu 27. septembra 2015.

(www.ilc-online.org)

Komentovať