Zasadala synoda DELKU

8.-10. septembra 2015 sa v kostole sv. Kataríny v Dnepropetrovsku  konalo 2. zasadanie synody DELKU (Nemeckej evanjelicko-luteránskej cirkvi Ukrajiny). Prvý raz sa na synode nezúčastnili cirkevné zbory z Krymu, ktoré sa dobrovoľne rozhodli začleniť k cirkvi v Ruskej federácii. Synoda skonštatovala, že v súčasnosti k DELKU je zaregistrovaných 21 cirkevných zborov. Problémom ostávajú tri cirkevné zbory na východnej Ukrajine, kde sa vedú boje a ktoré ovládajú separatisti. Hodnotiaca správa so žiaľom spomína o problémoch: zadržiavanie vlastníctva cirkevných budov, nedostatok finančných prostriedkov, nevyplácanie platov pastorom, vylúčenie z radov duchovných pastora Alexandra Grossa. Pozitívami je duchovné prebudenie sa mnohých zborov, aktívna práca diakonie a prihlásenie sa 20 členov cirkvi na diaľkové štúdium na teologickom seminári v Novosaratovke.

(www.elkras.ru)
.

Komentovať