72 novokňazov vo Švédskej cirkvi

Tento víkend (12. a 13. júna) budú po celom Švédsku ordinácie novokňazov. Teraz bude ordinovaných 72 absolventov štúdia teológie, z toho takmer dve tretiny žien. Teológia sa študuje štyri roky na fakulte. Ak chce byť niekto duchovným vo Švédskej cirkvi, posledný rok musí absolvovať na pastorálnom inštitúte v Uppsale alebo Lunde alebo na Vysokej škole teologickej Johannelund v Uppsale. Za rok je vo Švédskej cirkvi ordinovaných v priemere 100 novokňazov, časť po zimnom semestri , druhá časť po letnom. Potreba je však vyššia – okolo 140 kňazov.

(www.dagen.se)

Komentovať