Spomienka na nespravodlivo väznené ženy v Želiezovciach a služby Božie v Juri nad Hronom

Konfederácia politických väzňov Slovenska

 Vás pozýva na spomienkové stretnutie


ŽENY ZA OSTNATÝMI DRÔTMI


Stretnutie sa uskutoční 3. júla 2010

 

Program:

10.00 Služby Božie v Evanjelickom a.v. chráme

Božom v Juri nad Hronom

kazateľ: plk. Ing. Mgr .Jaroslav Balocký,

generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby

v ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR

 

11.00 Pietna spomienka a kladenie vencov pri pamätnej tabuli v ÚVTOS Želiezovce-Nový Dvor 

Príhovory

Predstavitelia KPV ČR, KPVS


11.30 Seminár

 Spomienky bývalých politických väzenkýň

 väznených v Želiezovciach

a ich rodinných príslušníkov
Komentovať