Spomienka na nespravodlivo väznené ženy v Želiezovciach a služby Božie v Juri nad Hronom

Konfederácia politických väzňov Slovenska  Vás pozýva na spomienkové stretnutie ŽENY ZA OSTNATÝMI DRÔTMI Stretnutie sa uskutoční 3. júla 2010   Program: 10.00 Služby Božie v Evanjelickom a.v. chráme Božom v Juri nad Hronom kazateľ: plk. Ing. Mgr .Jaroslav Balocký, generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR   11.00 Pietna spomienka a kladenie vencov pri pamätnej tabuli v ÚVTOS Želiezovce-Nový Dvor  Príhovory Predstavitelia KPV ČR, KPVS 11.30 Seminár  Spomienky bývalých politických väzenkýň  väznených v Želiezovciach a ich rodinných príslušníkov

Prenasledovanie Evanjelickej cirkvi v rokoch 1948-1989

Konfederácia politických väzňov Slovenska a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Modre   Vás pozývajú na spomienkové stretnutie     Prenasledovanie   Evanjelickej cirkvi a.v.   na Slovensku   v rokoch 1948-1989     ktoré sa bude konať v sobotu 6. februára 2010 o 930 h                                                    v Modre                    Program: Slávnostné služby Božie v Evanjelickom chráme v Modre slávnostný kazateľ: dôstojný brat generálny biskup Mgr. Miloš Klátik, PhD.   Spomienkové stretnutie v Strednej odbornej vinársko-ovocinárskej škole v Modre: spomienky evanjelických kňazov a ich rodinných príslušníkov, ktorí boli za svoju vieru prenasledovaní, väznení, povolaní do PTP a TP, vylúčení z teologickej fakulty alebo im bol odňatý štátny súhlas...

Spoločná ekumenická bohoslužba v Pezinku

„Vy ste toho svedkami“ (Lukáš 24, 48)       TÝŽDEŇ MODLITIEB   ZA JEDNOTU KRESŤANOV   18. – 25. januára 2010   Spoločná iniciatíva Svetovej rady cirkví a Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov     Spoločná ekumenická bohoslužba   v Pezinku     sa bude konať     v piatok 22. januára 2010 o 1730 h   v Dolnom kostole Božského Spasiteľa