Boží dom?

EVANJELIK vs iní
Boží dom Stará zmluva
Boží dom Stará zmluva 2
Boh je spravodlivý
Väzenie??? vs peklo?
Nová zmluva
Cirkev – záver

Ako správneho evanjelika alebo kto to som, ma zvlášť zaujali slová v Biblii o Božom dome. Chvála Bohu, no vyvolali vo mne rozpor a teda sa nutne chcem o túto skutočnosť so všetkými podeliť, ako i myšlienkový logický sled, ktorý samozrejme nemusí byť nesprávny.

Rozmýšľam o pojme Boží dom, predstavoval som si teda skutočne dom, v ktorom prebýva Boh. Čo predsa iné… zisťujem však že to tak nie je.. aspoň nie úplne.

Neevanjelické cirkvi častejšie hovoria o pre nich skutočnej prítomnosti Krista-Ježiša BOHA v Eucharistii (s veľkým E, aby sa priemerný katolík, aj nejaký iný – neurazil). Eucharistia je v kostole a teda tým sa tento dom, táto budova – kostol skutočne stáva domovom Boha: tu prebýva BOH! Aspoň pre nich.

Ak si nepripustíme túto vetu a pozrieme sa na seba, v našich "Božích" domoch sa nenachádza vždy Boh, skôr Boh prítomný v Písme – Slovo Božie sa však číta aj inde (rímsko/grécko katolíci, teda východný i západný kresťania, na obradoch minimálne 3x tj. z troch miest Písma, ktoré navzájom súvisia). Teda BOH nie je vždy prítomný, nie prosím, neurazte sa, preto náš priestor stretávania je skôr v termíne židovského miesta, kde sa hlása/číta Božie Slovo, teda možno synagóga neviem aké slovo vystihuje túto vec.

Teda kostoly sú modlitebne a nie domy, kde je Boh. Napriek tomu, že sa v modlitbe stretávame s Bohom. To môžeme doma nenazývame to Božím domom. Na rozdiel od Jeruzalema a chrámu.

Boží dom židia mali v Jeruzaleme a skutočne bola istota, že tam ON prebýva.
Teda ak skutočne v Eucharistii prebýva Boh, môžeme si povedať, že to je poburujúce, nie je to možné, však ide kúsok čo vstupuje do tráviaceho systému a čo ďalej.. to je jasné kde všetko v konečnom dôsledku ide; ale ak je skutočne Boh, ostáva v chráme nášho svätostánku tela, duše, dokonca duchu. (Telo-duša-duch je podľa Biblie – 5 kníh Mojžišových, NZ).

A ako reagovať? Ako správny evanjelik, musím reagovať biblicky, „Tvrdá je to reč! .." ; "Ako nám tento môže dať jesť svoje telo." [Jn 6]

To je ďalší rozpor a to, že nie všetko, čo mi Ježiš prisľúbil o požívaní (originál by bol zaujímavý, lebo je v zmysle "žrať!!!") mám vo viere v protestantskom chápaní… nie nepohoršujte sa, snažím sa ísť len logicky a ako to ukazuje logický sled udalostí a naše konania nie sú predsa úplne logické.

Teda tragicky pre nás, no predsa podľa – sola scriptura, len sa to hodilo na mňa úplne nedobre. Takto obhajované Písmo neevanjelikmi by mi rozrušilo srdce i nervy. Prirovnávať ma k tým, čo odišli od Ježiša kvôli Jeho reči a vlastnej neschopnosti, a neotvorenosti prijať vieru v Neho.. teda to nepoviem tým, čo majú opačný názor ako ja.

Ale vrátim sa k nadpisu článku:

Boží dom sa spomína v žalmoch napr.:
Žalm 84,5
"Blahoslavení, ktorí prebývajú v Tvojom dome,
oni Ťa stále chvália."

Žalm 92,14
"Tí, čo sú zasadení
v dome Hospodinovom,
prekvitať budú
na nádvoriach nášho Boha,"
atp …
teda si hovorím, úplne logicky. "Aj ja chcem prebývať v dome Boha!!!"

od konca žalm 23,
žalm 52, 84,5 – "Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome";
Ž 92,14-16 kat.preklad:
14 Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.
15 Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, úrodní budú a plní sviežosti;
16 a tak zvestujú, že Pán, moje útočište, je spravodlivý a neprávosti v ňom niet.

teda tí, čo prebývajú v dome Pánovom zvestujú že – v BOHu niet neprávosti, teda životom ohlasujú Boha.
Tí, ktorí sú v dome Pánovom automaticky ohlasujú Boha, teda evanjelizujú v dobe kedy ľudia neveria v pána Ježiša aj Boha ako takého.
Preto ma neprekvapuje, že niektorí návšetvníci kostola sú tam i vo vysokom veku, a niektorí veľmi svieži vnútorne, čo je vzhľadom na vek vzácne.

Dokonca ohlásia, že Boh je Spravodlivý. Toto nám však neraz uniká, že spravodlivý teda koná spravodlivo, čo znamená, že každý dostane, čo si zaslúži. Bez ohľadu na náš pohľad na vieru, ľahko sa nám môže stať, že dostaneme čo si zaslúžime, a to môže byť neprejavením milosrdenstva veľmi rýchlo.
Lk 12,58-59 "58 Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou vyrovnať, aby ťa nezavliekol k sudcovi, lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa vrhne do väzenia. 59 Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ,.." (zas kat.prekl.).
Je to o večnom súde, protivník je ten ktorého neznášam a vrchnosť, bez prekážky Hospodin. Podobne iné podobenstvo (prepáčte, že je toho viac):

Mt 18,21-35  21 Vtedy pristúpil Peter a spýtal sa Ho: Pane, keď sa brat previní proti mne, koľko razy mu odpustiť? Až do sedem razy?  22 Ježiš mu odpovedal: Nehovorím ti, že až do sedem razy, ale až do sedemdesiatkrát sedem razy!
 23 Preto podobné je kráľovstvo nebeské človeku-kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami.  24 Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný desaťtisíc talentov .  25 Pretože nemal čím zaplatiť, rozkázal ho pán predať aj so ženou, aj s deťmi a so všetkým, čo mal, a zaplatiť.  26 Sluha mu však padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a všetko ti zaplatím!  27 A pán sa zľutoval nad sluhom, prepustil ho a dlh mu odpustil.  28 Keď tento sluha vyšiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný sto denárov. Chytil ho a škrtil hovoriac: Zaplať, čo si dlžný!  29 Jeho spolusluha padol [mu k nohám] a prosil ho: Pozhovej mi a zaplatím ti!  30 On však nechcel, ale odišiel a uvrhol ho do väzenia, dokiaľ by dlh nezaplatil.  31 Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, náramne sa zarmútili, šli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa prihodilo.  32 Vtedy predvolal si ho pán a povedal mu: Ty zlý sluha, celý dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil;  33 či si sa nemal aj ty zmilovať nad svojím spolusluhom, ako som sa aj ja zmiloval nad tebou?  34 A rozhneval sa jeho pán a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil celý dlh.  35 Tak i môj Otec nebeský urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi [jeho previnenia].
Teda znova isté väzenie, niektorí ľudia sa so svojim okolím do smrti nevyrovnajú a teda idú do väzenia, hm nechám to na vás, vysvetlite mi to v kresťanskom zmysle, dopredu si človeka čo to napíše vážim atď. Otázka: väzenie, platiť, odpustiť skutočne a nikde nie je, žeby tam zlý sluha ostal navždy! Alebo je to nepravdivý preklad.

Nie je tu napísané, plač a škrípanie zubami čo by som skôr čakal. Iba väzenie a mučenie. Kým nezaplatíme. Teda istá nádej tam je, nie ako v prípade pekla… nuž nechápem ako to mám chápať..

 .moje skoro beznádejné hľadanie pokračuje, no hľadám ďalej. Skončil som pri:
Ak som v chráme Boha, budem blahoslavený, budem Ho chváliť, budem prekvitať, ba dokonca zvestujem Boha.

Je to časť žalmov, čo som vypísal o tejto téme, ale ani si nevspomínam všetko. Myslel som si, že je dobré prebývať v dome Pánovom. Mať Milosť a úplnú oddanosť, hľadať vlastnosť, ktorá smeruje úplne na NEHO.

Našiel som od apoštola list:

NZ: Niečo som potom našiel o Božom dome v listoch: "aby si, ak sa oneskorím, vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, (tento) stĺp a základ pravdy.", katolíci majú trochu iný, skôr pochopiteľný prepis toho istého, podobne v angličtine: Výsledok
"Boží dom" = "cirkev živého Boha"
to je úplne pre mňa nový objav, cirkev. Len kde je cirkev, keď je veľa cirkví, ktoré hovoria rôzne učenia a chápu Bibliu po svojom aj ranú CIRKEV, i seba, i ostatných. Ale je i to vysvetlené, dokonca v rovnakom odseku:
"cirkev živého Boha" -> "stĺp a základ pravdy".
To je teda pravda, ktorá odlišuje !CIRKEV! od našej "cirkev", teda som usúdil, že Cirkev živého Boha má svoju pozemskú podobu a je stĺp a základ pravdy, ak by pozemskú nemala podobu, potom by sme sa nemali ako o "tento stĺp!!" oprieť. Teda cirkev je i "inštitúcia" o ktorú sa môžem oprieť (, ako sa opierali kedysi o Jeruzalemskú CIRKEV vtedy s hlavným Petrovým slovom [na viacerých miestach v skutkoch], Pavol sa odkazuje, že "bol i s Kéfasom" aby vysvetlil vlastné pravoverné ohlasovanie.) A táto inštitúcia hlása pravdu, teda sa nemusím báť o nepochopenie, ktoré stále píšeme tu na www, je tu niečo, o čo sa môžem oprieť! Stále mi hovorili, že iba o Sväté písmo sa môžem oprieť, bratia mi vravia to isté o sebe, a tu Trojediný Boh vraví, oprieť sa o stĺp a základ pravdy. Tým je CIRKEV. Teda je tu podľa Písma CIRKEV o ktorú sa môžem oprieť pri hľadaní a dokáže mi odpovedať. Tento web to nie je. Asi je inak určený pre hľadajúci ľud 🙂

A som pri hľadaní Cirkvi, ak budem v nej, budem v Božom dome. Cirkev, ktorá je stĺpom a základom pravdy, prečo? Chcem byť blahoslavený, chváliť HO a prekvitať, zvestovať sebou, nie zvestovávať seba.

teda je to Cirkev
a tá je… oporou Pravdy
a teda ak som členom Cirkvi s "C", patrím do Božieho domu, z toho je jasný i opak; ak nie, tak nie som v Božom dome, teda nie sú pre mňa sľuby žalmov a pod., je teda mojím cieľom byť v Božom dome, teda byť v Cirkvi a teda je nutná otázka ktorá je  to? a nie nedenominačné správanie sa, ako sólo vysvetľujúceho si Písmo-BOŽIEHO SLOVA a veci "cirkevné", teda týkajúce sa Božieho domu. Ako vieme podľa Dt, Nm atď. je nutné žiť v Božom dome podľa pravidiel presne stanovených Bohom. Ako vieme pravidlá stanovil Boh, preto sa pýtam stanovil i teraz Boh pravidlá pre Jeho Cirkev? To vieme podľa Skutkov ap. kde po zoslaní DS už nepoužívali lósy, lebo to nebolo treba, mali DS na rozhodovanie o tom co BOH chce. Tak isto to bolo i v Cirkvi, teraz ma mätie, že niektoré Cirkevné praxe sú totožné s terajšou cirkevnou praxou niektorých neprotestanstských cirkví a práve táto Bohom stanovená prax sa nepraktizuje, alebo ani nepozná.

 

Miesto toho ľudia poznajú hlúposti, ktorým som dokonca i ja veril, že napr. katolíci pri krste pokropia – pokvapkajú svätenou vodou, čo je hrozná blbosť od začiatku do konca. Nekvapkajú, a  nie je to svätená voda. Voda tečie a musí tiesť, ako obraz rieky v ktorej sa kedysi krstilo, alebo sa ponára, čo sa vkostoloch prakticky nedá, a predsa krst v Božom dome je viac autentický ako v bazéne, ak chceme zachovať logiku, ktorú sme začali. Majú zakázané "kvapkať", tak sa potom dostávame do hlúpych lživých situácií, keď obhajujeme tieto "kraviny". Teraz je však pre mňa otázka, nie som trošku pri evanjelikoch mimo?

 

Však prax je iná ako prvých kresťanov a oni dokazateľne mali DS, teda i Bohom stanovené nemenné pravidlá, ako sme to videli aj v Starej zmluve. Teda ak nás učí Božie Slovo, ako mám to Slovo teraz dodržať?

 

Nezachovávame toto Slovo, kam z konopí? Nuž som z toho vedľa. Mám málo spisov od čias rannej cirkvi, a to čo som čítal ma desí, aspoň môj názor o Cirkvi, čo som mal doteraz. Je to desné ako sa to na nás nepodobá.

Toľko "môj" "článok".

Komentovať