Náboženské vysielanie Rádia Kontakt v Budapešti

V Budapešti vysiela náboženské programy, správy, hudobné čísla, vieroučné a etické state, biblické štúdiá, kázne, bohoslužby,  literárne ukážky, diskusie, pre dospelých, mládež a deti, rodiny, inteligenciu Rádio Kontakt . Vysiela 24 hodín denne na frekvencii 87,6 MHz v Budapešti. Toto vysielanie je dostupné aj online na internete. V rozhlase budú pracovať odborníci z radov teológov, učiteľov, sociológov, ekonómov. Celkový tím pracovníkov- redaktorov je do 50. Pracovať chcú bezodplatne. Rádio bude alternatívou ku dvom maďarským katolíckym rádiám. Prinášať chce kresťanské protestantské hodnoty. Rádio Kontakt chce tesne spolupracovať so všetkými doterajšími náboženskými médiami . Priestor chce dávať aj  vysielaniam židovských hodnôt.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať