Ohlas konzervatívnych luteránskych cirkví v USA na výnos NS USA

V minulých dňoch Najvyšší súd USA jediným hlasom z 9 člennej poroty prehlasoval štyroch opozičných členov a prijal kontroverzné nariadenie, že vo všetkých 50 -tich spolkových štátoch USA sú inštitúcie povinné sobášiť homosexuálne páry . Na toto rozhodnutie reagovali aj vedúci predstavitelia dvoch významných konzervatívnych luteránskych cirkví v USA – Misurskej synody a Synody Wisconsin. Vo verejných vyhláseniach a v liste pre cirkevné zbory vyjadrujú poľutovanie nad týmto uznesením , ktoré hrubo pošliapáva nariadenie a vôľu Hospodina , danú v Písme vo veciach manželstva muža a ženy. Súčasne vyjadrujú obavy z budúceho praktizovania náboženskej slobody v USA pri vyučovaní veriacich . Cirkevným zborom odporúčajú aj naďalej pevne sa držať výrokov Písma svätého.

Rev. Matthew Harrison - President, LCMS   Matthew Harrison, prezident LCMS                                     Mark Schroeder, prezident WELS

(lcms.org)                                                                                                                  (www.wels.net)

Komentovať