Demonštrácia proti prenasledovaniu kresťanov vo svete

V utorok 16. júna 2015 sa v  hlavnom meste Maďarska Budapešti konala demonštrácia proti prenasledovaniu kresťanov vo svete. Podujatie zorganizovali tri spoločenské organizácie pod názvom “Zapáľ sviečku”. Na pochode sa mohol zúčastniť každý občan s podmienkou, že nebude prezentovať nijakú politickú stranu alebo politické hnutie , teda bez zástav, plagátov či transparentov s politickým prejavom. Pochod sa začal pri kostole reformovaných na Kalvinovom námestí. Pokračoval k evanjelickému kostolu na Deákovom námestí a odtiaľ k bazilike sv. Štefana.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať