Zmenšovanie počtu nemeckých kresťanov

Obe veľké kresťanské cirkvi v Nemecku vykazujú znižovanie počtu svojich členov. Vyplýva to z prieskumu agentúry idea. Podľa aktuálnej štatistiky mala EKD v 20  krajinských cirkvách k 31. decembru 2013  23 miliónov členov, čo je o 1,4% menej ako rok predtým. Rímskokatolícka cirkev v rovnakom čase klesla o 0,7% na 24,2 mil. členov. Pokles spôsobuje nepriaznivá pôrodnosť, viacej ľudí umiera, ako sa rodí detí. V r. 2013 z kat. cirkvi vystúpilo 178. 805 osôb, z evanjelickej 176. 551 členov. Oproti tomu vzrástol počet členov letničnej cirkvi o 5,9% na 51. 896 členov. Zväz evanjelických slobodných cirkevných zborov (baptisti a bratské zbory) vzrástli o 0.6% na 81. 930 členov. Ostatné protestantské denominácie vykazujú stagnáciu alebo ich počet klesá (adventisti a metodisti).

(www.idea.de)

Komentovať