ECIC mala zasadnutie v Helsinkách

The European Christian Internet Conference (ECIC) – Európska kresťanská internetová konferencia mala od 9. do 12. júna 2015 svoje 20. zasadnutie v Helsinkách, Fínsko.  Na podujatí sa zúčastnili novinári, publicisti a pracovníci internetu , ktorí pracujú s kresťanskou tematikou, v cirkvách alebo kresťanských organizáciách. Prítomní boli zástupcovia takmer z celej Európy. Cieľom konferencie bola výmena skúseností , osobné rozhovory, tvorivé dielne, prednášky a diskusia. Súčasťou boli i denné pobožnosti. Osobitná pozornosť sa venovala počítačovým hrám pre konfirmandov, pri ktorej sa hravým spôsobom mladí súčasne učia. Neodmysliteľnou diskusiou boli i negatívne vplyvy internetu na deti a mládež. Jeden deň prítomní spoznávali na exkurzii pamätihodnosti hlavného mesta Fínska.

(www.luteranie.pl) (www.ecic.mobi)

Komentovať