Inštalácia nového vedenia ELC-PNG

Po tom, čo verejne vyznal svoju vieru, bol dňa 7. marca 2010 inštalovaný za biskupa Evanjelicko-luteránskej cirkvi Papuy Novej Guiney (ELC -PNG) Rev. Gigere Wenge. Na inštalácii boli prítomní veriaci cirkvi, predstavitelia štátu a zahraničných sesterských cirkví. G.Wenge bol riaditeľom seminára Martina Luthera, keď ho 27. synoda tejto cirkvi zvolila 14. januára t.r. za v poradí piateho biskupa cirkvi. Nahradí v úrade biskupa Wesleya Kigasunga, ktorý náhle zomrel 14. mája 2008. Synoda zvolila tiež asistenta biskupa a generálneho tajomníka cirkvi.Títo boli tiež slávnostne uvedení do úradu. Inštaláciu vykonal biskup Hans Martin Weiss, Evanjelicko-luteránska krajinská cirkev v Bavorsku, Nemecko.V krajine pôsobia dve lut. cirkvi: ELC-PNG má 900 tisíc členov a Luteránska Gutnius cirkev v PNG má 149.455 členov.Obe cirkvi sú členkami SLZ.

/www.asia-lutheran.org/

Komentovať