Kunnethova cena pre keňského arcibiskupa Obare

Arcibiskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi z Kene Walter E. Obare Omwanza získal cenu Waltera Kunnetha. Tým bolo ocenené jeho svetovo známe nasadenie za zostávajúcu platnosť Biblie ako Božieho slova a vyznávačských kníh v cirkvi.Touto poctou vyjadrilo Cirkevné zhromaždenie okolo Biblie a Vyznania v Bavorsku (KSBB) spojitosť európskych kresťanov s narastajúcimi a biblicky vernými cirkvami v Afrike, povedal predseda KSBB Andreas Späth pri odovzdávaní medaily 14. marca t.r. v Norimbergu.Tak ako nositeľ ceny – prof. Walter Kunneth (1901-1997) – zachováva aj Obare "vernosť k Písmu Svätému pri sporoch so zástupcami údajnej modernej teológie, ktorá sa pokúša podkopávať autoritu Biblie a kresťanského vyznania.",povedal Späth. Viacerí rečníci z Nemecka a Škandinávie ocenili najmä, že Obare pred piatimi rokmi ordinoval v rámci Švédskej cirkvi za biskupa Misijnej provincie Arne Olsona. K provincii patria farári, ktorí pre odmietanie ordinácie žien nemôžu byť zamestnaní v cirkvi.Ako reakciu na to, Obaremu SLZ zrušil  poverenie teologického poradcu "pre vmiešavanie sa do záležitostí mimo jeho kompetencie." Pri odovzdávaní tejto ceny laudator – farár Wolfhart Schlichting z Augsburgu odmietol túto výčitku. Nie Obare, ktorý sa drží pevne luteránskych vyznávačských spisov, mieša sa do cudzích záležitostí, ale naopak: takto neduchovne konali liberálne luteránske cirkvi Európy a Severnej Ameriky, tým že finančným tlakom sa pokúšali presadzovať vo svete svoje biblicky kritické názory. Ordinácia žien tak ako požehnávanie homosexuálnych párov a inštalovanie za biskupov praktikujúcich  homosexuálov  je prelomenie 1900 ročnej kresťanskej tradície a previnenie proti modlitbe Ježiša Krista za jednotu jeho nasledovníkov. Veľmi vážne súhlasí, že práve v Afrike moslimskí misionári poukazujú na zjavy ako napr. cirkevné "požehnávanie homosexuálnych párov" na Západe , aby diskreditovali kresťanstvo, povedal Schlichting. 

/www.idea.de/  

Komentovať