Porada v Hannoveri o evanjelikoch v Bielorusku

Koncom januára t.r. sa v ústredí Nemeckého národného výboru SLZ v Hannoveri konala pracovná porada o duchovnom zaopatrovaní a finančnej pomoci ev. lut. cirkevným zborom v Bielorusku. Na porade boli prítomní: zástupcovia NNV SLZ, biskup SELK, gen. tajomník MLB R.Stahl, zástupcovia Samostatnej ELC v Bielorusku na čele s prezesom Vladimírom Mayersonom, zástupca ELKRAS -propst M. Zierord, farár V.Tatarnikov zastupujúci dva nezávislé cirkevné zbory napojené na ELKRAS, biskup ELC Litvy M.Sabutis a hosť z ELCA, farár A.Haug. Prítomní prijali osembodový pracovný dokument o spôsobe pomoci sesterským lut. zborom v Bielorusku. Biskup Sabutis sa osvedčil, že jeho cirkev bude SELC v Bielorusku podporovať vo vedení a koordinácii.

/www.martin-luther-bund.de/  

Komentovať