Delegácia ELCA vo Veľkej Británii

3. februára 2010 sa začala prvá tohoročná zahraničná ekumenická cesta ELCA do Londfýna,Istambulu, Ríma a Ženevy . Skupinu biskupov, teológov a laikov tejto cirkvi vedie vedúci biskup ELCA M. Hanson, prezident SLZ. V čase od 3. do 17 . februára počas dvojtýždňovej cesty budú študovať náboženské, ekumenické a spoločensko-sociálne otázky a viesť rozhovory s predstaviteľmi rozličných cirkví. Hneď prvý deň delegácia vykonala návštevu hlavného luteránskeho cirkevného zboru a kostola Sv. Anny v Londýne. V tomto zbore sú veriaci evanjelici okolo 30 národností a rôznych kultúr. Služby Božie sa tu konajú okrem angličtiny aj v svahili a amharčine. Vo Veľkej Británii žije v súčasnosti asi 150 tisíc evanjelikov rozličných národností, najviac Severanov. Evanjelici sú organizovaní v dvoch organizáciách: Luteránska Rada Veľkej Británie a v maličkej konfesijnej konzervatívnej ,s LCMS spolupracujúcej  Evanjelickej luteránskej cirkvi Anglicka. 4. februára sa delegácia stretla s predstaviteľmi grémii Anglikánskej cirkvi na čele s primasom -arcibiskupom z Canterbury Rowanom Williamsom.

/www.elca.org/

 

Komentovať