V Kluži (Rumunsko) je anglický ev. zbor

Od septembra m.r. sa nachádza v meste Kluž v Sedmohradsku rodina farára ELCA z New Yorku Michaela Churcha, ktorá sem prišla slúžiť anglicky hovoriacim obyvateľom mesta a okolia. V prvú adventnú nedeľu sa konali prvé služby Božie. Postupne sa buduje a vytvára veriace spoločenstvo anglicky hovoriacich obyvateľov tohto druhého najväčšieho rumunského mesta. Sú to predovšetkým zamestananci, študenti, penzisti, ktorí si tu kúpili nehnuteľnosti, ale aj veľa Rumunov, ktorí po návrate zo zahraničia prejavujú o toto spoločenstvo záujem. Aj manželka Terri je povolaním farárka. Majú dvojročného syna. Multikultúrna zborová prax v New Yorku bola dobrou prípravou pre ich terajšiu prácu v tomto tiež multietnickom meste (Rumuni, Maďari, Nemci). Evanjelicko-luteránska cirkev je tu menšinová a anglický zbor je menšinou v menšine.

/www.kalme.net/

Komentovať