SLB v CZ v Sobotišti

SLB vo vianočnom období v CZ Sobotište 2013

1.SLB v 4. adventnú nedeľu (22.12.) Rovensko o 9.00 h
Sobotište o 10. 30 h

Detský vianočný večierok ( 23.12.) Sobotište o 17.00 hod.

Štedrý večer ( 24.12) – Sobotište o 17.00 hod.
Rovensko 19. 00 hod.

Božie narodenie – I.slávnosť vianočná – (25.12)

– Sobotište 10.30

– Rovensko 9. 00 hod.

Slávnostná večiereň o 17.hod. – Sobotište – 17.00 hod.SLB

2. slávnosť vianočná – mučeníka Štefana 26.12. – SLB a
Večera Pánova

Rovensko 9. 00 hod.
Sobotište 10.30. hod.

7. Nedeľa po Vianociach – Sobotište 10.30 hod.

Komentovať