9. MAREC

Ja odchádzam.

Ján 8, 21 b

Je desivé, keď On odchádza, lebo odnáša aj večný život a blaženosť, a všetko, čo Boh chce dať svojim.

Necháva naproti tomu za sebou smrť, diabla, hriech a všetko nešťastie. Je to zrejmé medzi Židmi. Medzi Turkami je tiež preč. V pápežstve podobne. Niet nikoho, kto by dokázal zachrániť dušu. Nuž sme s veľkým nevďakom na ceste. A keď sa vytratí aj zvyšok, ktorý teraz žalostí, nadšenie a láska pre Evanjelium, keď sa zrnko zašliape, budú nasledovať potom aj kazatelia, ktorí nedokážu dušu povzbudiť, poučiť ani potešiť.

Je to teda desné, keď hovorí: Ja odchádzam. S ním odchádza aj poznanie Boha, chápanie Krstu i Večere Pánovej, už sa nevie, čo je Boh, čo život, spravodlivosť a blaženosť, alebo ako sa možno oslobodiť od hriechu a smrti. S Ním všetko odchádza a bude horšie, alebo veru zle ako bolo predtým.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Neopúšťaj ma, Hospodine, Bože môj, nevzďaluj sa odo mňa.
Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou. Amen

Komentovať