10. MAREC

Je to verná reč a zaslúži si, aby ju všetci prijali: Kristus Ježiš prišiel na svet, aby spasil hriešnikov.

1. Timoteovi 1, 15

Takto ťa dôrazne upomína a pripravuje, aby si bol vždy bdelý. Nilen mimo pokušenia a s pokojným svedomím, ale aj vtedy, keď v najväčšej núdzi a nebezpečenstve musíš zápasiť so smrťou. Keď tvoje svedomie budú jatriť spáchané hriechy, vydesia ťa, a satan s veľkou mocou ti vyvstane pred očami a obviní ťa veľkou ťarchou tvojich hriechov, ako keď sa dovalí hriešna záplava, chtiac ťa odtrhnúť od Krista, odohnať a priviesť do zúfalstva.

Vtedy pamätaj, vravím, že Kristus sa obetoval nie za vysnených alebo vykreslených, lež za skutočných, nie za maličkých, nepatrných, lež za nadmieru veľkých a drsných, nie za jedného alebo dvoch, ale za všetkých, nie za premožených a zničených, ale za nepremožených a silných, prevelikých hriešnikov.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Uzdrav moju dušu , Pane,
hriechom ťažko ranenú,
očakávam zľutovanie,
uľav srdcu biednemu;
že som zhrešil, uznávam,
viny svoje vyznávam,
verím, Lekár môj láskavý,
Tvoja milosť ma uzdraví. Amen
(ESP 1O5,2 , Paul Gerhardt)

Komentovať