Misia medzi ázijským etnikom Hmong v Thájsku

Wisconsinská evanjelicko-luteránska synoda (WELS) z USA vykonáva o.i. aj misiu medzi ázijským etnikom Hmong v Thájsku. 19.-21. februára t.r. zorganizovala pre 70 vedúcich pracovníkov, laikov, seminaristov a ženy duchovnú konferenciu .Konala sa na dvoch pontónoch pri priehradnom jazere Bhumidol, provincia Lak, v Thájsku. Téma konferencie bola: Po stopách Ježiša Krista.”
Služba misionárov v Ázii sa začala roku 1990, kedy z USA prišli medzi Hmongov dvaja pastori tohto etnika z USA. Odvtedy je práca medzi Hmongami v USA a v Thájsku úzko prepojená. Misia WELS v Thájsku medzi Hmongami má 600 členov cirkvi v piatich cirkevných zboroch. V štyroch zboroch slúžia domáci pastori. 10 mužov t.č. študuje na teologickom seminári v Chiang Rai. Piati z nich t.r. ukončia svoje štúdium.
(www.wels.net)

Komentovať