Pravoslávno-luteránsky dialóg v Estónsku

1. marca t.r. sa v hl. meste Estónska konali rozhovory medzi zástupcami Estónskej apoštolskej pravoslávnej cirkvi a zástupcami Estónskej evanjelicko-luteránskej cirkvi. Dialóg medzi oboma cirkvami sa začal v r. 2006. Ostatné tri roky sa preberala téma “Cirkev a eucharistia”. Zhrnuté výsledky budú vo vyhlásení, ktoré bude predstavené 24. apríla a slávnostne podpísané. Témou tohoročných rozhovorov boli bioetické otázky. Za pravoslávnu cirkev vystúpil odborník z Ekumenického patriarchátu archimandrita Makarios Griniezakis. Luteránske stanovisko prezentoval prof. z Univerzity Greifswald Johann Christian Pöderlit.
(www.eelk.ee)

Komentovať