“Spoľahlivá príručka právd našej viery-

– alebo ako sa zrodil katechizmus”.

Takto znie nadpis obsažného článku v Katolíckych novinách (R 128, 9, str.10) Zaujímavý je aj pre evanjelikov,
keďže hneď v úvode autor M.Bublinec uvádza nasledovný odsek takto: (citujem)

NAJVÝZNAMNEJŠIE KATECHIZMY V DEJINÁCH CIRKVI

“Možno to bude znieť paradoxne, no prvé katolícke katechizmy – Veľký a malý katechizmus – zostavil Martin Luther v roku 1529. Keďže neskôr odpadol od katolíckej cirkvi, jeho katechzmy zapadli prachom. V každom prípade to bol prvý pokus odovzdávať ľuďom pravdy viery jednoducho a zrozumiteľne”.

Je pozoruhodné, predstavenie Lutherových katechizmov ako prvých katolíckych katechizmov vôbec, s čím je možné sa úplne stotožniť. – Rovnako možno vyhlásť, že aj napr. Augsburské vierovyznanie z roku 1530 je pravým katolíckym vierovyznaním a veľkou chybou koncilu, pápeža i cisára bolo, že bolo vo viacerých článkoch odmietnuté. ((Pozn. Ak poviem, že som katolík, znamená to, že sa k vedome k týmto katolíckym vieorvyznaneckým spisom Luthera a F. Melanchtona hlásim )).

Ak Lutherove katechizmy- “zapadli prachom” – je to iba naša škoda a hanba.

Komentovať