27. FEBRUÁR

27. FEBRUÁR

A tak OSPRAVELNENÍ TEDA Z VIERY máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Rímskym 5, 1

Keď verím, že Kristus Pán prekonal moju biedu, hriech, smrť a vetko zlo, nie je možné, aby som si zúfal a zmalomyseľnel, i keď by hriech a smrť priveľmi doliehali.

Lebo vždy je tu hriech a hovorí: Doliehajú na teba hriechy, desí ťa smrť, nuž upri zrak na Krista. Ten kvôli Tebe zomrel, umrel, vstal z mŕtvych a všetko nešťastie prekonal. Čo ti môže ešte uškodiť? Čoho sa desíš? Aj vtedy, keď ti iné nešťastie, ako je choroba alebo nedostatok, ťaží plecia, upri zrak nahor, umlč rozum a spoľahni sa na Krista, a očakávaj na Neho, to ťa posilní a poteší.

Nijaké zlo, ak ťa stretne nie je také veľké, aby ťa premohlo, uškodilo ti, ako je silný Kristus, v ktorého veríš a na ktorého hľadíš. Preto nie je možné, aby tam, kde je viera, nebolo aj ovocie: Pokoj.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Oslavujeme Ťa, náš Bože, že si nás pre zásluhy svojho Syna ospravedlnil a očisťuješ nás tak od každého hriechu skrze dôveru v Jeho zásluhy. Potešuj nás toto spasteľnou vierou skrze Ducha Svätého a daruj nám i všetkým v Kristovo dielo a ospravedlnenie dôverujúcim pokoj časný i večný. Amen

Komentovať